top of page

ช่วงเวลาดีดี กับ Mom and Me Yoga!!

ช่วงเวลาดี ๆ ที่มีระหว่างคุณแม่และคุณลูก

กิจกรรมการฝึกโยคะ เป็นอีกกิจกรรมที่ฝึกกันได้ทุกเพศทุกวัย และได้ประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คุณพ่อคุณแม่จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของลูกด้วยกิจกรรมทางเลือกอย่างการฝึกโยคะ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับลูกด้วยความสนุกสนาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่ให้โอกาสคุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้ง และลูกก็จะได้รับความอบอุ่นด้วยความรู้สึกที่ว่า "พ่อกับแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของลูก"

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page