top of page

มาฝึกโยคะครอบครัวกันไหม (Let's practice family yoga)

การฝึกโยคะสำหรับเด็กและครอบครัว ถ้าภาพการฝึกโยคะที่คุณเคยเห็นคือ การปู่เสื่อ เรียงแถวหน้ากระดาน และแต่ละคนฝึกอยู่บนเสื่อของตัวเอง ภาพเหล่านั้นอาจจะพบเห็นได้ยากในการฝึกโยคะสำหรับครอบครัว เพราะการฝึกโยคะสำหรับครอบครัวนั้นไม่ใช่เพียงแค่การฝึกกับตัวเอง แต่เป็นการฝึกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกายและความสัมพันธ์ทางใจ ที่ต้องเชื่อมต่อสอดประสานให้มั่นคง แข็งแรง และไว้ใจซึ่งกันและกัน การฝึกโยคะสำหรับครอบครัว จึงไม่ใช่การเรียงแถวหน้ากระดานฝึก แต่มันเป็นการล้อมวงเข้ามาให้ทุกคนได้กายสัมผัส ใจสัมผัส ได้ใกล้ชิด ความรักและความห่วงใยที่มีให้กันอยู่แล้ว จึงชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อแม่ลูกได้มาฝึกร่วมกัน คุณแม่ ๆ ที่เข้าใจในประโยชน์ของการฝึกโยคะร่วมกันในครอบครัว จะทราบดีว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นระหว่างฝึก เป็นการเปิดประตูสู่ดวงใจของลูก แม่ได้เห็นรอยยิ้มของลูก ได้เห็นพัฒนาการทางร่างกาย ได้รับรู้ถึงสมาธิที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เวลาเงียบ ๆ แม้เพียงไม่กี่นาทีกับลูกแล้วสื่อสารกันด้วยใจ การฝึกร่วมกันเป็นทีมหรือเป็นคู่ (Partner work) ของพ่อแม่ลูก การแสดงออกถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทรงตัวหรือต่อตัวในการทำ Acroyoga ที่ต้องสามัคคีกันในทุกการเคลื่อนไหวและลมหายใจ สิ่งเหล่านี้เอง ที่จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้สานต่อความรักและความผูกพันที่มีให้กันและกัน ได้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น แม้ผู้เขียนจะยังไม่มีประสบการณ์ของการเป็นแม่ แต่จากการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่และคุณลูกในการฝึกโยคะ ในทุก ๆ ครั้ง เราจะรับรู้ได้ถึงพลังแห่งความรัก ที่ยิ่งใหญ่ที่แม่มีให้กับลูก ความภูมิใจของแม่ที่ได้เห็นลูกทำได้ กำลังใจ แรงสนับสนุนที่มีให้ลูกเมื่อลูกล้มลงมา สิ่งเหล่านี้คงจะเป็นการช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ในครอบครัวให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยความรักและความปรารถนาดีที่แม่ได้ปลูกฝังไว้ให้ตั้งแต่ในวัยเยาว์...ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขมากๆ ในวันแม่แห่งชาติค่ะ นมัสเต _/\_

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page