top of page

10 สิ่งควรรู้ก่อนไปฝึกโยคะครั้งแรก

10 สิ่งควรรู้ก่อนไปฝึกโยคะครั้งแรก 1. สุขภาพร่างกายของตัวคุณ ผู้ฝึกที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการมาฝึกเพื่อให้รู้ข้อจำกัดของตนเอง และแจ้งผู้สอนให้ทราบก่อนเริ่มฝึก เพื่อผู้สอนจะได้ช่วยดูแลและปรับท่าให้เหมาะสม เราจะได้ฝึกโยคะได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย ... 2. การเลือกเสื้อผ้า การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับกิจกรรม จะทำให้ผู้ฝึกตัดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเคลื่อนไหว เสื้อผ้าที่เหมาะกับการฝึกโยคะจึงควรกระชับ (แต่ไม่รัดจนเกินไป) เนื่องจากในบางอาสนะ อาจต้องก้มตัวหรือยกขาสูง เสื้อที่หลวมหรือกางเกงที่ขากว้าง จะทำให้ผู้ฝึกขาดความมั่นใจโดยเฉพาะสุภาพสตรี 3. ให้ท้องว่างก่อนฝึก ก่อนฝึก 2 ชั่วโมงควรงดรับประทานอาหารที่หนักเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ฝึกคลื่นไส้ อาเจียนหรือจุก เนื่องจากการเกร็งท้องในบางอาสนะ 4. ก่อนและหลังการฝึกควรดื่มน้ำให้มาก ๆ ผู้ฝึกควรเตรียมร่างกายด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังการฝึก แต่ในขณะฝึกควรจิบแต่น้อยและจิบในช่วงที่ผู้สอนแจ้งเท่านั้น 5. ไม่สวมรองเท้าเข้าห้องฝึก สำหรับการฝึกโยคะ เราจะฝึกโดยใช้เท้าเปล่า ดังนั้นก่อนเข้าห้องควรถอดรองเท้าและล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้ง 6. ตรงต่อเวลา ผู้ฝึกควรมีความตรงต่อเวลา หรือถ้าจะให้ดีควรมาถึงห้องฝึกก่อนอย่างน้อย 5 นาที เพื่อจะได้ให้ร่างกายได้พักจากการรีบเร่ง อย่างไรก็ตาม หากมาถึงห้องฝึกในขณะที่เริ่มแล้ว ผู้ฝึกควรเข้าห้องอย่างเงียบที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่น 7. งดใช้เสียง โยคะเป็นมากกว่าแค่การออกกำลังกาย การมีสมาธิและสติจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ฝึกควรงดใช้เสียง ปิดโทรศัพท์ ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องฝึก ทั้งก่อนฝึก ระหว่างฝึกและหลังการฝึก 8. โยคะไม่ใช่การแข่งขัน โยคะไม่ใช่การแข่งขัน ผู้ฝึกควรเรียนรู้ที่จะฟังเสียงร่ายกายตัวเอง ไม่ฝืนทำในสิ่งที่อาจทำให้บาดเจ็บ หรือทำเพราะต้องการเข้าท่าให้ลึกกว่าเพื่อนข้าง ๆ ดังนั้นทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในวันนั้น ไม่เปรียบเทียบ ไม่แข่งขัน 9. เมื่อรู้สึกไม่ไหวอยากออกจากห้องฝึก หากรู้สึกไม่ไหว แนะนำให้ลงไปนั่งพักที่ท่าเด็กหรือท่าศพ ไม่ควรลุกออกจากห้องโดยทันที เพราะผู้ฝึกอาจเป็นลมหรือล้มโดยไม่มีผู้ดูแลได้ ดังนั้นให้ลงไปนั่งพักก่อนจนกระทั้งรู้สึกดีขึ้น จึงค่อยกลับมาฝึกต่อ หลีกเลี่ยงการนั่งจ้องหรือยืนเฉย ๆ แล้วมองเพื่อนที่กำลังฝึก หากมีความจำเป็นต้องออกจากห้องจริง ๆ ให้หาโอกาสแจ้งผู้สอน ในช่วงที่มีการเปลี่ยนท่า และขออนุญาตออกจากห้องอย่างเงียบที่สุด 10. ครั้งเดียวอาจยังไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนมาฝึก เราคงได้รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโยคะกันมาบ้าง ความคาดหวังจึงอาจเกิดขึ้นได้ แต่การฝึกครั้งแรก ร่างกายเราอาจยังไม่พร้อม ทั้งการเคลื่อนไหวและการหายใจ ดังนั้นอย่าท้อแท้กับความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นในครั้งแรก ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วกลับมาฝึกอย่างต่อเนื่อง ระลึกอยู่เสมอว่า “การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา” หวังว่าทั้ง 10 ข้อนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเริ่มสนใจโยคะ บนเส้นทางของโยคะมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมาย ข้อต่อ ๆ ไปคงจะต้องเว้นไว้ให้ผู้ฝึกได้ลองเรียนรู้และเติมเต็มด้วยตนเอง หวังว่าเราคงจะมีโอกาสเจอกันบนเสื่อบ้างในอนาคต.....นมัสเต_/\_

เขียนโดย ครูหญิง Little Yogi Bangkok

792406_525989600810904_738505969_o.jpg
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page