นมัสเต..คืออะไร

ฝึกครั้งแรก..สงสัยมั๊ยว่าครูพูด “นมัสเต” ทำไม? คำว่านมัสเต (nha-mas-tay) มาจากภาษาสันสกฤต เป็นคำสนธิระหว่างคำว่า นมาหฺ (namah) แปลว่า คำนับ (bow) หรือ เคารพ (obeisance) และคำว่า เต (te) ซึ่งแปลว่า คุณ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว คำว่านมัสเต จะหมายถึง คำนับคุณ เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งการแสดงออกพร้อมกับกล่าวคำว่านมัสเตนั้น ก็เหมือนกับการไหว้ของคนไทย คือการพนมมือไว้ตรงกลางอก สำหรับในการฝึกโยคะนั้น การกล่าวน...มัสเตระหว่างครูกับนักเรียน เกิดขึ้นได้ทั้งในตอนต้นและตอนท้ายของการฝึก แต่โดยทั่วไปมักกล่าวตอนท้าย เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ทั้งครูและนักเรียนต่างก็มีความสงบนิ่งอยู่เนือง ๆ ในจิตใจ การกล่าวนมัสเตนั้นจึง เป็นการแสดงออกถึงการอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายได้มาแบ่งปันพลังงานดี ๆ ร่วมกัน โดยไม่ยึดติด ไม่ถือตัวต่อกัน ซึ่งถ้าการกล่าวในแต่ละครั้ง มาจากเบื้องลึกของจิตใจทั้งสองฝ่าย ความรู้สึกประสานกันของครูและนักเรียนก็จะเกิดขึ้นอย่างงดงาม....จบการฝึกครั้งหน้า ถ้าผู้ฝึกรู้สึกถึงการประสานที่ครูส่งให้ถึงใจ ให้ลองกล่าวคำว่านมัสเตกลับ ความสงบ งดงามและเบ่งบานอาจจะเกิดขึ้นในใจอย่างเนือง ๆ...นมัสเต

เขียนโดย ครูหญิง Little Yogi Bangkok

https://www.facebook.com/#!/yogyfriend/photos/pb.525984030811461.-2207520000.1404440061./526008777475653/?type=3&theater

#โยคะเดก #littleyogi #นมสเต

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2014 by Littleyogibangkok

Follow Us
  • Google+ Black Round
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

Instructor certified by

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now